O Centrum Wsparcia i Rozwoju "Krok Po Kroku"

dziewczyna w żółtym swetrze

Szanowni Państwo!

Centrum Wsparcia i Rozwoju "Krok Po Kroku" to miejsce, w którym pomagamy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Jesteśmy zespołem specjalistów oferującym wsparcie na każdym etapie życia oraz pomoc w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. Proponujemy Państwu szereg usług, zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe.

Wierzymy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i jego problemy oraz trudności, z jakimi się zmaga, zasługują wypracowanie indywidualnego rozwiązania. Nie podążamy za utartymi schematami, ale dążymy do tego, aby osoby, które do nas trafiają, czuły się u nas bezpiecznie oraz komfortowo. W naszym Centrum można nawiązać współpracę z psychologiem, logopedą, neurologopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki, trenerem TUS oraz coachem.


photo-about-us-content-1
photo-about-us-content-2
photo-about-us-content-3

Nasz zespół

Joanna Prasuła

psycholog, oligofrenopedagog, trener zastępowania agresji, terapeuta ręki

Iwona Rękawek

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki

Edyta Buga

Logopedka, pedagożka specjalna, terapeutka pedagogiczna

Ewelina Gromulska-Sulej

coach

Magdalena Stępień

terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog

Hanna Wolska

terapeuta ręki, pedagog

Magdalena Mirosz

pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, uczestniczka kursu „Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem”

 

 

Edyta Buga

Logopedka, pedagożka specjalna, terapeutka pedagogiczna z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej, w trakcie studiów psychologicznych o specjalności wspomaganie rozwoju człowieka. Oprócz codziennej praktyki logopedycznej od kilku lat prowadzi również terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym w szkole i w przedszkolu koordynując działania rodziców i nauczycieli. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z diagnozą różnicową mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości, spektrum autyzmu, zaburzeń mowy i języka, lęku społecznego, niepełnosprawności intelektualnej, mutyzmu traumatycznego oraz zależności dotyczące współwystępowania lęku przed swobodnym komunikowaniem się w przebiegu innych zaburzeń i trudności. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów, w tym szkoleń prowadzonych przez Maggie Johnson, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się z powodzeniem terapią mutyzmu wybiórczego w Wielkiej Brytanii. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się z rodzicami, nauczycielami i specjalistami. Udziela konsultacji, prowadzi spotkania szkoleniowe oraz warsztaty dotyczące profilaktyki, wczesnej interwencji i terapii szeroko pojętych trudności w komunikowaniu się, mając na uwadze szczególnie dzieci wysoko wrażliwe, z nieśmiałością i lękowe.