Cennik

zapisywanie informacji na kartce

Konsultacja psychologiczna/logopedyczna/pedagogiczna 150zł
Terapia psychologiczna dzieci 120zł
Terapia psychologiczna dorosłych 150zł
Terapia logopedyczna dzieci 120zł
Terapia logopedyczna dorosłych 150zł
Terapia pedagogiczna 120zł
Terapia ręki 120zł
TUS – trening umiejętności społecznych 290zł/m-c
TZA – trening zastępowania agresji, złości, emocji trudnych 350zł/m-c
Bajkoterapia 50zł
Sensofigle 45zł
Akademia smyka 60 zł
Grafomotoryka Smyka 50zł
Coaching 200zł
Coaching – pakiet 5 spotkań 900zł
Konsultacje dotyczące dzieci z trudnościami w swobodnym komunikowaniu się w różnych sytuacjach społecznych, wrażliwych, lękowych, nieśmiałych, z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu wybiórczego (60 min) 160zł
Spotkania szkoleniowe dla rodziców/nauczycieli/specjalistów mających pod opieką dzieci z trudnościami w swobodnym komunikowaniu się, w tym dzieci
z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu wybiórczego – 90min – 1 osoba/kolejna
190zł/80zł
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych przedszkoli i szkół z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji i pracy terapeutycznej z dziećmi z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu wybiórczego Wycena
indywidualna
Usługi mobilne Wycena indywidualna